Infrasound

Nocebo (A detrimental efect on health produced by psychological or psychosomatic factors such as negative expectations of treatment or prognosis.)

Birds

  • Denmark 2020 Taanikeelne uuringu täistekst avaneb siit. Inglisekeelne lühiülevaade avaneb siit.
  • A study in Norway in 2020 shows that blacking one wind vane reduces the risk to birds. Uuring avaneb siit. 

Fishermen and offshore wind farms

  • Euroopa Parlamendi 2020 uurimus, mis käsitleb kalurite ja tuuleparkide koostoimimist avaneb siit.

Ecological impact of an offshore wind farm

  • Avamere tuulepargi rajamise lühiajaline õkoloogiline mõju Hollandi rannikuvööndis uuring 2011 avaneb siit.