Arenduspiirkond Ettevõte  Tuulikute arv Võimsus  Projekti algus 
Hiiumaa Enefit Green AS (endine Nelja Energia) 160 1100 MW 2006
Liivi laht Eesti Energia 160 1000 MW 2009
Neugrundi madalik Neugrund OÜ 40 380 MW 2010
Liivi laht Tuuletraal 76 380 MW 2013
Liivi laht Five Find Energy 1 4 MW 2011
Saaremaa Saare Wind Energy 100 600 MW 2015
Saare-Liivi ja Sõrve Utilitas 800 7800 MW 2020
Saaremaa läänerannik Sunly 169 1644 MW 2020
KOKKU 1430 12908 MW